Döm själv – fotohandlarparets utpekande

Polisens bandupptagningar med fotohandlarparet under hösten 1987 blev ofta av dålig teknisk kvalitet.

För att förbättra hörbarheten har bruset på banden reducerats något. Den enda redigering av innehållet som gjorts är att fotohandlarparets personnummer och hemadress raderats av integritetsskäl. Ljudfilerna är sparade i MP3-format.

I övrigt går förhören att avlyssna precis så som de gick till.

Per Lindeberg

 

Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16