Om webbplatsen

lejon
Bild: Svea hovrätt

Välkommen till www.mediemordet.com, en webbplats som uteslutande ägnas justitiemordet på de två läkarna i da Costafallet, de två män som i medierna presenterades som ”Obducenten” och ”Allmänläkaren”.

En webbplats på Internet är ett annat medium än en bok. Till en början valde jag därför att använda de två misstänkliggjorda männens förnamn i stället för att uppge deras fullständiga namn. Efter det gatlopp de tvingats genomlida i press, radio och TV existerar det en potentiell hotsituation mot dem. Efter hand som materialet på webbplatsen och debatten om rättsfallet blivit alltmer omfattande har ett sådant arrangemang emellertid känts konstlat.

Detta innebär att läkarna i en del texter på webbplatsen omnämns som Teet och Thomas, medan de på andra sidor omskrivs med sina fullständiga namn, Thomas Allgén och Teet Härm.

Webbplatsen är en summering av mitt projekt kring rättsfallet och av det som hänt under de snart tio år som gått sedan boken ”Döden är en man” först publicerades i januari 1999. I samband med att en ny bearbetad och uppdaterad pocketupplaga av boken kommer ut i augusti 2008 har också webbplatsen uppdaterats och utvidgats. Den blev ursprungligen möjlig att upprätta genom ett generöst stipendium från Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse och välvilligt stöd av bokförlaget Fischer & Co.

Per Lindeberg

Böckerna

Ljudboken 2019. Läs mer här.


Den bearbetade och uppdaterade utgåvan 2008 (pocket och e-bok). Läs mer här.


Döm själv