Mediedomstolen

justitia
Bild: Rådhuset i Stockholm

Styckmålet mot de två läkare, som massmedierna döpte till Obducenten och Allmänläkaren, är den mest omskrivna rättsskandalen i modern svensk historia.

Det är numera uppenbart att det aldrig fanns några bevis för deras skuld. Åklagarens gärningsbeskrivning, som låg till grund för åtalet, saknar trovärdighet. Det var inte praktiskt möjligt att genomföra brottet på den begränsade tid, som läkarna enligt åklagaren hade till sitt förfogande.

En viktig anledning till att de ännu inte fått upprättelse är att redaktionsledningar och enskilda journalister medverkat till att ett justitiemord kunnat begås. I stället för att kritiskt granska rättssystemet valde medierna oftast att föra ut polisens och åklagarens versioner och därigenom misstänkliggöra de två männen.

Det var journalister som skapade mediemyterna Obducenten och Allmänläkaren. Och det är journalister, med inflytande på opinionen, som ännu idag försvarar löpsedelsklichéernas skräckbilder av de två männen i stället för att ta sitt ansvar som granskare av den offentliga makten.

Den här webbplatsen är avsedd för den som vill veta mer om fakta i historien om de två läkarna och om vad som döljer sig bakom den officiella versionen av styckmålet.

Per Lindeberg