collage mediemordet

 

Mest lästa artiklar:

”Om Thomas Allgéns advokat”, PER LINDEBERG i Försvararen

”Läkarförbundet måste ta ställning för två kollegors försök att få rättvisa!” Överläkarna Johan Lagerfelt och Lars Berggren i Läkartidningen

”Stoppa drevet mot min son”, LARS GÖRAN ALLGÉN på DN Debatt

”Brevet till Karin”

Mellandomen i skadeståndsmålet i Attunda tingsrätt (pdf)

Professor em. ANDERS AGELL om bevisfrågor mm i skadeståndsmålet (pdf)

ANDERS AGELLS webbplats

”Respekten för rättsordningen hotas av da Costa-domar”, 29 kända svenskar kräver att JK och JO ingriper

Anmälan till Justitiekanslern om polisens ovilja att utreda DNA-spåret (pdf)

F.d. lagmannen LARS-ERIK TILLINGER: ”Kammarrättsdomen ett övergrepp”

THOMAS ALLGÉN och TEET HÄRM begär att rättsläkaren Jovan Rajs granskas

FEM RÄTTSLÄKARE om Jovan Rajs på DN Debatt: ”Han vill skandalisera hela kåren”.

Barnläkaren GUNNAR HÖST på DN Debatt: ”Barnpsykiatrin förstörde två mäns liv”.

Professor LEIF GW PERSSON: ”Brottet som aldrig inträffat”

MARIA WILHELMSON i Moderna Tider: ”Läkarens berättelse”.

JAN GUILLOU i Aftonbladet: ”Styckmålet är mediernas religionskrig”.

PER LINDEBERG kommenterar SVT-journalisten Lars Borgnäs misstänkliggörande av läkarna.

Böckerna

Ljudboken 2019. Läs mer här.


Den bearbetade och uppdaterade utgåvan 2008 (pocket och e-bok). Läs mer här.


Döm själv