Böcker, rapporter och uppsatser i urval

(senast uppdaterad november 2019)

Anders Agell: ”Anatomin av en häxprocess – Om styckmordsfallet och Regeringsrättens beslut den 1 juli 2004”; Civilrättskonsult AB, 2004

Ingrid Andersson: ”Om utredningsansvaret i förvaltningsprocessen”, examensarbete 20 poäng i förvaltningsprocessrätt, Lunds universitet (handledare Lars-Göran Malmberg), vårterminen 2001; www.jur.lu.se (examensarbeten on line)

Karl Ask: ”Criminal Investigation: Motivation, Emotion and Cognition in the Processing of Evidence”; Department of Psychology, Göteborg University, 2006

Ingrid Boivie: ”Bild och Motbild – en jämförande granskning av två texter som behandlar den rättsliga prövningen av styckmordet på Catrine da Costa”, C-uppsats 10 poäng vårterminen 1999 vid institutionen för socialt arbete, Ersta Sköndal högskola (handledare Bengt Börjeson)

Jan Bondeson: ”Children of the Ripper”, Ripperologist, The Journal of Jack the Ripper, East End and Victorian Studies nr 62/2005

Lars Borgnäs: ”Sanningen är en sällsynt gäst”, Norstedts 2003

Yvonne Borowiak: ”Catrine da Costa-fallet med inriktning på dottern”, examensarbete med praktik i straffrätt 20 poäng, Juridicum, Stockholms universitet 2006 (handledare Madeleine Leijonhufvud)

Jennie Danielsson, Pernilla Frantzich & Jenny Petersson: ”En granskning av ett gräl – vi kartlägger debatten kring två böcker om styckmordet”, projektarbete vid Journalisthögskolan i Göteborg vårterminen 1999

Christian Diesen: ”Styckmordsmålet – århundradets brottmålsrättegång”, i antologin ”Rättsfall att minnas – Till Jan Hellner den 28 oktober 1997”, Norstedts Juridik 1997

Gunilla Edelstam: ”Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet”, Norstedts Juridik 1995

Jan Guillou: ”Häxornas försvarare – ett historiskt reportage”, Piratförlaget 2002 (ett avsnitt ur boken finns utlagt på denna webbplats)

Gert Hjalmarsson: ”Rättssystemet i skottgluggen”, utgiven på eget förlag 2002

Kristina Hjertén von Gedda: ”Bortom allt rimligt tvivel”, Fischer & Co 2005

Astrid Holgerson & Birgit Hellbom: ”Facts or Fiction as Evidence in Court” , Almkvist Wiksell International 1997

Elisabeth Hultén, ”Likhet inför lagen? _ en analys av olika skildringar av fallet Catrine da Costa”, B-uppsats vid institutionen för genusvetenskap vid Göteborgs Universitet vårterminen 2002. Handledare: Jeanette Sundhall

Helena Högberg: ”Livserfarenheten som talang – rapport om ett KU-stött projekt”, Danshögskolan 2005

Olof H Johansson: ”Bevisvärdering och styckmordsmålet”, examensarbete i processrätt 20 poäng vid juridiska institutionen, Umeå universitet (handledare Patrik Södergren)

Stig Jonsson & Annika Hagström: ”En bro över mörka vatten” Cordia 1990

Dan Josefsson (red): ”Medierna som hot mot demokratin” Publicistklubbens årsbok 2000

Peter Klevius: ”Ekot om incest – sexuella övergrepp mot barn i en serie nyhetsprogram 1998”, C-uppsats vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 1999 (handledare Eva Tiby)

Suzann Larsdotter: ”Den namnlösa konkubinen – en exegetisk och homiletisk utläggning av Domarboken 19:1-30”, Uppsats 5 poäng vårterminen 1999 vid Johannelunds teologiska högskola (handledare Anders Sjöberg)

Kim Larsson (pseud): ”Fallet Catrine da Costa: Ett sorgligt stycke urban gotik”, BoD 2013

Kim Larsson (pseud): ”Styckmordet/epilogen”, BoD 2015

Per Lindeberg: ”Döden är en man – historien om obducenten och allmänläkaren”, Fischer & Co 1999

Per Lindeberg: ”Döden är en man – styckmordet, myterna, efterspelet”, Fischer & Co 2008

Lena Michanek: ”Offer som nyhetsstoff ­ och hur de bemöts av media”, Journalistutbildningen vid Uppsala Universitet 1999

Patrik Nyberg: ”Fast i ideologin – En analys av ideologiers betydelse för tolkningen av styckmordsrättegångarna”, C-uppsats vårterminen 2001 vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet (handledare Mats Andrén)

Patrik Nyberg: ”Stigmatiseringen av Obducenten”, D-uppsats vårterminen 2002 vid institutionen för idé- och lärdomshistoria med vetenskapsteori, Göteborgs universitet (handledare Johan Kärnfelt)

Hanna Olsson: ”Catrine och rättvisan”, En bok för alla, ny upplaga 1999

Hanna Olsson: ”Om Catrine och rättvisan”, Scoop nr 3/1991

Åke Olsson: ”Maktens krönikörer – Journalistik som myt och verklighet”, Fischer & Co 1991

Rune Ottosen: ”Journalistikk og sedelighetsforbrytelser – faglitteraturen som vaktbikkje”, Nytt Norsk Tidskrift nr 1/2008

Leif GW Persson: ”Professor Wille Vingmutter, mästerdetektiv” (sid 452-472), Albert Bonniers Förlag 2018

Katarina Samuelson: ”Granskning eller förvanskning – en pressvetenskaplig studie av berättartekniken i Uppdrag Gransknings reportage om styckmordet på Catrine da Costa”, Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet 2006 (handledare Ann-Kristin Wallengren)

Max Scharnberg: ”Textual Analysis: A Scientific Approach for Assessing Cases of Sexual Abuse”, vol. II, Uppsala Studies in Education 65, 1996

Scoop – tidskrift för grävande journalistik: ”Styckmordet – debatten, dokumenten, domarna” (temanummer) nr 2/2005

Bahare Shafei: ”Migrationsdomstolarnas utredningsansvar beträffande länderinformation – ur ett rättssäkerhetsperspektiv”; examensarbete 20 poäng höstterminen 2006 vid juridiska fakulteten, Lunds universitet (handledare Gregor Noll)

Lennart Sjöberg: ”A Case of Alleged Cutting-Up Murder in Sweden: Legal Consequences of Public Outrage”, Stockholm School of Economics & Foundation for Forensic Psychology 2001 (texten finns utlagd på denna webbplats)

Yrsa Stenius: “Lögnens olidliga lätthet”; Brombergs, 2005

Lena Styrlin & Eva Nyberg: ”Styckmordsmålet”, examensarbete 20 p i processrätt. Juridicum, Stockholms universitet höstterminen 1999 (handledare Christian Diesen)

Per Svensson: ”Den leende mördaren – Ett reportage om ondskan i vår tid”, Bonnier Alba 1994

Jovan Rajs & Kristina Hjertén von Gedda: ”Ombud för de tystade”, Norstedts 2001

Jovan Rajs: ”Nordens farligaste kvinna” (kapitlet ”En Oscar för det perfekta brottet”), Norstedts 2007

 

Böckerna

Ljudboken 2019. Läs mer här.


Den bearbetade och uppdaterade utgåvan 2008 (pocket och e-bok). Läs mer här.


Döm själv