Hade inte obducenten mördat sin fru?

Teets unga hustru Anne-Catherines död i januari 1982 är förmodligen det mest välutredda självmordet i modern svensk polishistoria. Slutsatsen av alla dessa utredningar (som pågick under ett drygt decennium) är att det inte varit möjligt att styrka att något brott begåtts.

Anne-Catherine var enligt sina närmaste vänner en person som ofta talade om att sluta sina dagar i förtid. Hon hade tidigare självmordsförsök bakom sig. Hennes livssituation vid tidpunkten för dödsfallet, den särpräglade personlighet som framskymtar i polisutredningen kring hennes död och förhållandet att hon hade menstruation vid tidpunkten för dödsfallet motsäger inte utan styrker snarast att det faktiskt rört sig om ett självmord.

Om hennes man Teet inte varit just rättsläkare utan t ex civilingenjör, röntgenläkare eller civilekonom, så hade utredningen sannolikt avskrivits för gott redan på ett tidigt stadium.
Svaret på frågan ovan är därför nej. Det finns ingen anledning att tro något annat än att Anne-Catherine valde att beröva sig livet.

Misstankar om att Teet kanske skulle ha tagit livet av någon annan kvinna har av och till ventilerats bland polismän, journalister och personal på hans gamla arbetsplats rättsläkarstationen i Solna, när ryktesspridningen om hans person tog fart efter kvällstidningarnas lansering av mediemyten Obducenten. Trots omfattande utredningar har de misstankarna aldrig avancerat längre än till löst prat utan stöd av fakta.

Böckerna

Ljudboken 2019. Läs mer här.


Den bearbetade och uppdaterade utgåvan 2008 (pocket och e-bok). Läs mer här.


Döm själv