Varför skulle åklagarens gärningsbeskrivning inte vara trovärdig?

Enligt den gärningsbeskrivning, som chefsåklagare Anders Helin väckte åtal på, skulle Teet och Thomas ha mördat Catrine lördagen den 9 juni 1984 (dvs pingstaftonen) och därefter styckat kroppen på rättsläkarstationen i Solna måndagen den 11 juni, som var annandag pingst. Att Helin tänkte sig att Catrine skulle ha mördats på lördagen berodde främst på uppgifter från Thomas f.d. fru Christina.

Hon påstod nämligen att Thomas på lördagsförmiddagen blivit uppringd av en okänd man, att han därefter haft hand om sin lilla dotter under dagen, då Christina själv var borta och att barnet varit helt förtvivlat, när Christina sent på kvällen återvände hem.

Sent omsider – först efter det att rättegången mot Teet och Thomas börjat – fick chefsåklagaren emellertid besked från polisen att de hittat en vittnesuppgift, som visade att Catrine i själva verket varit i livet söndagsförmiddagen den 10 juni. Han ändrade följaktligen i sin gärningsbeskrivning och förlade nu både dödandet och styckandet till annandagen, dvs den 11 juni.

Chefsåklagare Helins reviderade gärningsbeskrivning förutsätter därför att Teet och Thomas på en mycket knappt tilltagen tid ska ha hunnit med

– att få kontakt med Catrine, vars levnadsförhållanden som prostituerad heroinist inte var sådana att hon vare sig passade tider eller lätt gick att få tag i (hon saknade ju bostad, telefon mm – detta var före mobiltelefonernas tid),

– att ta sig från sina respektive bostäder på Kungsholmen respektive Täby Kyrkby för att sammanträffa med Catrine på rättsläkarstationen, trots att Teet var informerad om att Jovan Rajs den dagen skulle dyka upp för att inspektera försöksdjur. Det var för övrigt vanligt att forskare och annan personal förekom i lokalerna under helger.

– att bege sig till rättsläkarstationen via en helt annan byggnad något hundratal meter därifrån och då ha med sig Thomas lilla dotter, 17 månader gammal, i barnvagn,

– att ta sig in på rättsläkarstationen tillsammans med Catrine, barn och barnvagn,

– att inne på på rättsläkarstationen genomföra någon form av sexuell aktivitet, som involverade Catrine,

– att mörda Catrine,

– att i barnets närvaro stycka Catrines kropp,

– att fotografera styckningen,

– att stoppa kroppsdelar, inre organ, klädespersedlar och andra tillhörigheter i plastsäckar

– göra rent i obduktionssalen efter denna blodiga hantering av en människokropp(skölja av och torka obduktionsbordet, spola av golvet och diska de instrument som använts, kontrollera att ingenting avslöjande blivit kvarglömt)

– att rengöra sig själva och byta kläder

– att gömma plastsäckarna med kroppsdelarna på ett ställe, där de inte omgående skulle påträffas

– att därefter återvända till sina respektive bostäder och möta sina anhöriga, utan att framstå som märkbart känslomässigt påverkade av det som de just varit med om. Thomas t ex hade sina föräldrar på middag och till skillnad från lördagen var hans lilla dotter inte märkbart upprörd och betedde sig inte heller avvikande (inte ens hennes mamma Christina har påstått något sådant).

Förutsatt att vittnenas uppgifter var korrekta, vilket ju chefsåklagare Helin ansåg, så skulle Teet och Thomas ha haft cirka två timmar på sig för att verkställa de olika moment som beskrivs ovan.
Det är upp till var och en att själv ta ställning till om detta ter sig praktiskt genomförbart.

Böckerna

Ljudboken 2019. Läs mer här.


Den bearbetade och uppdaterade utgåvan 2008 (pocket och e-bok). Läs mer här.


Döm själv