Visst var väl läkarna ändå perversa?

Även om de två läkarna kanske inte var skyldiga till mord på Catrine, så visst var de ju ändå perversa? Det är väl klart att det måste vara något fel på dem. Det är faktiskt inte normalt att bli åtalad för mord och sexuella övergrepp.

Det här är ett argument, som man ofta får höra av människor som på ett oreflekterat sätt tagit till sig de uppgifter om Teet och Thomas, som främst förekom i kvällspressen. Påståendet bör av flera skäl inte negligeras, utan i stället tas på allvar.

Beträffande Thomas förhöll det sig så att han – i likhet med många andra män och kvinnor – hamnade i ett äktenskap, som visade sig fungera dåligt på flera olika sätt. Ett av dessa sätt gällde just det sexuella. Thomas hade före äktenskapet haft en längre relation med sin fru Christinas väninna Lisbeth. Lisbeth minns deras relation som en bra relation. Hon tyckte att Thomas var trevlig och att de hade roligt ihop.

Thomas har i polisförhör och i sin pappas närvaro tvingats berätta om sina sexualvanor och om porrtidningar, onani och porrfilmer. Det var något som bl.a. förekommit under senare delen av hans korta äktenskap med Christina, då makarnas sexuella samliv upphörde helt. Vid två tillfällen i hans ungdom hade det hänt att Thomas köpt sex genom att besöka en poseringsateljé, anförtrodde han polisen.

Enligt Folkhälsoinstitutets rapport 1998:11 ”Sex i Sverige – om sexuallivet i Sverige 1996” har mer än 400 000 svenska män över 18 års ålder någon gång köpt sex. Det är uppenbart att Thomas är en av dessa män.

Gör detta honom till en pervers person? Naturligtvis inte.

Men var det ändå inte så att Thomas förgrep sig på sin dotter? Nej, det finns ingenting alls som talar för det. Tingsrätten i Stockholm friade honom ju också från sådana misstankar. Barnpsykiatrikern Frank Lindblads och barnpsykologen Margaretha Erixons utredning har på goda grunder kritiserats för sin ovetenskaplighet. Det finns ingenting som tyder på att Thomas skulle ha begått någon som helst klandervärd handling av sexuell natur vare sig mot sin dotter eller mot någon annan person.

Men Teet då? Obducenten var väl ändå pervers!

När det gäller Teet, så innehåller polisutredningen en stor mängd uppgifter om hans påstådda sexuella beteende. Flertalet av dessa saknar trovärdighet eller är omöjliga att utvärdera Men det finns också uppgifter som ger intryck av att vara välgrundade. De uppgifterna tyder på att Teet – som han också själv medgivit – vid olika tillfällen köpte sexuella tjänster av prostituerade. Det är fullt möjligt att detta har skett vid betydligt fler tillfällen än vad Teet medgivit i polisförhören. Men det är också fullt möjligt att det rörde sig om relativt sporadiska sexköp under en relativt lång tidsperiod. Uppgifterna tillåter helt enkelt inga säkra slutsatser.

En rättsläkare ska naturligtvis under inga omständigheter vara kund hos prostituerade. Detta är ett ovillkorligt yrkesetiskt krav, eftersom rättsläkaren i sitt arbete ofta ansvarar för undersökningar av just prostituerade. Däremot fanns det ingen lagstiftning mot sexköp under den här perioden. Något i lagens mening förbjudet handlade Teets kontakter med prostituerade – som för övrigt skedde med hans hustru Anne-Catherines goda minne – följaktligen inte om.

Ryktesspridningen kring mediemyten Obducenten har också fört med sig påståenden om att Teet skulle ha en avvikande sexuell läggning. Några trovärdiga belägg för detta finns dock inte i polismaterialet. Inte heller finns det någonting som tyder på att han skulle ha varit våldsam mot kvinnor.

Under arbetet med ”Döden är en man” har jag talat med åtskilliga personer, som haft nära kontakter med å ena sidan Teet och å andra sidan Thomas under årens lopp (några gemensamma vänner till dem båda har jag aldrig råkat på). Ingen av dessa personer har ens antytt att de skulle ha haft ”perversa” drag. Tvärtom har de genomgående beskrivits på ett uppskattande sätt, som hjälpsamma, ordhålliga och hederliga människor.

Det är sensationsjournalistikens beskrivning av de bisarra massmediamyterna Obducenten och Allmänläkaren, som fått människor att se personerna Teet och Thomas som skrämmande avvikare och perversa män.

Det är säkert viktigare att diskutera riskerna för att själva samhällsklimatet perverteras genom sensationsjournalistik och ryktesspridning, än att förfasa sig över människor som man själv aldrig träffat, bara fått en bild av genom massmediernas försorg.

Böckerna

Ljudboken 2019. Läs mer här.


Den bearbetade och uppdaterade utgåvan 2008 (pocket och e-bok). Läs mer här.


Döm själv